Wat is Urban Mining Software

ParsimPro simulatiesoftware is Discreet & Dynamisch.

  • Discreet: Het gaat over deeltjes, net als in het echt. Een serie eigenschappen bepaalt voor elk deeltje bij elke  ‘machine’  wat de kans is dat het in een bepaald product terecht komt.
  • Dynamisch: De tijd loopt, net als in het echt. De deeltjes lopen van machine naar machine.

Het discrete en dynamische karakter van de software is een belangrijk onderscheid ten opzichte van Excel-achtige oplossingen. Met ParsimPro simulatiesoftware is het wèl mogelijk om ook deeltjesgrootte en vorm mee te nemen in de analyse en om kringlopen te beschrijven, bijvoorbeeld een shredder-zeef combinatie.

Het nut van ParsimPro simulatiesoftware:

  • De computer is voor “Trial and error”. Hiermee maakt u het plan. In de installatie wordt het plan uitgevoerd.
  • Dit bespaart veel dure tijdrovende trial and error in de installatie.
   Wat kunt u eind 2014 met Decistor’s ParsimPro simulatie software:
  • Op ondubbelzinnige wijze afvalstoffen beschrijven;
  • Beschrijven van scheidingsprocessen op basis van algemene door TU Delft ontwikkelde modellen;
  • Berekenen van efficiency van (onderdelen van) scheidingsinstallaties;
  • Bepalen van samenstellingen van producten uit scheidingsinstallaties;
  • Bepalen in hoeverre de producten uit scheidingsinstallaties voldoen aan eisen van afnemers;
  • Berekenen wat de waarde is van producten;
  • Beschrijven van de werking van scheidingsapparaten op basis van experimenten (Blackbox);
  • Bepalen wat de meest geschikte eigenschappen van materialen zijn om ze mee te scheiden.

Voor research:

  • Gedetailleerd (op deeltjesniveau) beschrijven van afvalfracties met behulp van een in eigen beheer ontwikkeld apparaat: de PCD;

De stellingen op basis waarvan ParsimPro simulatie software is ontwikkeld:

  • Afval is gemengde bulk
  • Gemengde bulk is een mix van ‘particles’ met diverse kenmerken (materiaal, maat, vorm)
  • De mix is onder te verdelen in fracties: Verzamelingen particles met vergelijkbare kenmerken
  • Aan de hand van 10 tot 20 fracties is te bepalen wat de kwaliteit van de gemengde bulk is
  • Dit dient statistisch verantwoord te gebeuren.

Decistor PCD
The PCD of Decistor is our Particle Characterization Device. The device is developed to assess the quality of heaps. Based on a described sampling protocol the heap will be quantified. The collecting of your heap data using the Decistor PCD is digitally facilitated with the ParsimPro simulation software.

Meten van deeltjes kunt u uitbesteden.

Decistor PCD The PCD of Decistor is our Particle Characterization Device. The device is developed to assess the quality of heaps. Based on a described sampling protocol the heap will be quantified. The collecting of your heap data using the Decistor PCD is digitally facilitated with the ParsimPro simulation software.