Hoe werkt het

De componenten van ParsimPro simulatiesoftware

Matlib is een bibliotheek met materiaaleigenschappen. De UOM’s zijn de beschikbare Unit Operation Models. Deze representeren de verschillende apparaten, zoals zeven, magneetscheiders, windzifters. Het afval wordt weergegeven als Heaps en beschreven als een mix van deeltjes. Installaties worden ontworpen in Flowcharts. De Scheduler combineert heaps met een flowchart: Met een bepaalde doorzet worden materialen van afvalhopen door de installatie geleid. De technische eisen en de kosten en opbrengsten worden vastgelegd in Contracts. De Simulator creëert technische resultaten, zoals de samenstelling van de gegenereerde producten en economische resultaten,  zoals de waarde van de diverse producten. Milieu en veiligheid zijn geen geïntegreerd onderdeel  van SPS. De output van ParsimPro simulatiesoftware is zodanig dat deze als input kan dienen voor rapportage op het gebied van veiligheid en milieu.