Decistor en ParsimPro simulatie software

Verandert afvalverwerking in ‘ Urban Mining’

Het is een uitdaging voor de recyclingindustrie om grondstoffen te produceren die op prijs en kwaliteit kunnen concurreren met primaire grondstoffen. De geproduceerde materialen –stortgoederen met vaste stoffen- worden gebruikt voor de productie van plastics, metalen en mineralen, maar ook voor energieproductie. Het toenemend gebruik van secundaire grondstoffen leidt tot een groeiende behoefte aan eenduidige beschrijving van de kwaliteit in contracten, slim ontwerp van recycling installaties en flexibele bedrijfsvoering met professioneel ‘operations management’ om afspraken na te kunnen komen.

Decistor biedt advies en softwareondersteuning voor installatieontwerp, operations management en contractoptimalisatie voor deze ‘urban mining’ activiteiten. In samenwerking met de afdeling Resource en Recycling van de Technische Universiteit Delft hebben we hiervoor een aanpak en de ParsimPro simulatie software ontwikkeld: De enige software voor discreet en dynamisch simuleren van gemengde bulk. Andere universiteiten en klanten dragen bij aan de kennisontwikkeling. De software en haar groeiende bibliotheken bundelen hiermee 25 jaar theoretische èn praktische kennis op het gebied van afvalscheiding en –management.
Diensten

Decistor biedt consultancy en simulatiesoftware voor Urban Mining. Om gegevens verzameling voor de simulatie te vergemakkelijken bieden wij gereedschap voor efficiënte deeltjes karakterisering.

Bij Consultancy en simulatie focussen we op technische en economische uitdagingen. Wij doen haalbaarheidsstudies voor nieuwe configuraties, inbedrijfstelling en installaties in bedrijf. De software is geschikt voor het management van al deze fasen.

Wij richten ons op het moment vooral op terugwinning van ferro en non-ferro metalen en recycling van kunststof. Echter, onze tools en kennis zijn niet exclusief voor deze activiteiten, maar zijn ook toepasbaar in andere takken van de afvalverwerking. Wij hebben ervaring in verschillende categorieën afval, zoals gemeentelijk afval, bouw- en sloopafval en vervuilde grond.

Decistor kan het verschil maken in de beoordeling van productkwaliteit, prestaties van equipment en zelfs op het niveau van een volledig geïntegreerd systeem. We beginnen meestal aan de achterzijde: Wat zijn de producteisen? Decistor geeft verantwoorde oplossingen met overtuigend bewijs door een combinatie van theorie, simulaties en praktische ervaring.

Decistor heeft instrumenten ontwikkeld voor haar eigen adviespraktijk voor de recyclingindustrie. Echter, als u geïnteresseerd bent om deze producten te gebruiken zijn kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw vragen beantwoorden of regelen een demonstratie.

Alvorens te investeren in apparatuur, kan het verstandig zijn om na te denken over de bewerkingsstrategie: om de producteisen te koppelen aan typische deeltjeskenmerken en aan de noodzaak voor flexibiliteit en dergelijke. We proberen zo eenvoudig en robuust mogelijk te ontwerpen: Begin met het weghalen van grote hoeveelheden gemakkelijk te verwijderen materialen. Dan beschouwen we het concentraat en proberen we daar de delicate materialen uit op te diepen. Met onze expertise en gereedschappen verkennen we alternatieve methoden. De Blackbox tool kan ondersteunen bij een soort van 'reverse engineering' van een plant.
De samenvoeging van apparaten tot een geïntegreerd systeem is een uitdaging voor procestechnologie en operations management. Met onze expertise en softwareondersteuning kunnen alternatieve configuraties en instellingen worden beoordeeld. De invloed van een nieuw apparaat op de resultaten van een bestaande installatie kan worden doorgerekend.
De prestaties van apparatuur zijn van cruciaal belang voor de vraag of uw investering zal veranderen van kostenpost naar winstgenerator binnen de geplande termijn. Onze expertise voor machines zoals wervelstroom, ballistische en magnetische scheiders en shredders is helder. Met onze voorgeprogrammeerde ‘ whitebox’ modellen kunnen we de effecten van deze veelvuldig toegepaste machines in afvalverwerkingsinstallaties beschrijven. In het geval dat u geïnvesteerd heeft in een machine waar wij geen whitebox model van hebben kunnen we neurale netwerk technologie gebruiken om een adequaat model te maken met gegevens die zijn verzameld op uw locatie.
Als speler in de keten is de kwaliteit van de producten die u levert of de kwaliteit van de aan u geleverde producten van cruciaal belang. Wij hebben expertise en gereedschap om de kwaliteit van producten te beschrijven. Met behulp van het simulatieprogramma kan de waarde van de producten in diverse contracten vergelijken worden om tot winstmaximalisatie te komen. Met deze gegevens kunnen gesprekken met aanbieders en afnemers succesvol gevoerd worden.